Systemy sygnalizacji pożaru

Znany jest jako system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożarowej (SSP), a także sygnalizacja alarmowa pożarowa (SAP). Jego zadaniem jest wykrywanie pożaru oraz tlenku węgla, inicjowanie specjalnie zaprojektowanych alarmów, a także powiadamianie jednostki straży pożarnej o niebezpieczeństwie. Wszystko to w pierwszej fazie zagrożenia – zanim pożar osiągnie większy rozmiar. Co ważne, system ten może funkcjonować autonomicznie lub być skonfigurowany z innymi systemami alarmowymi – wszystko zależy od właściwości danego budynku.

Ze względu na swoją rolę, SSP już na etapie projektowania muszą być odpowiednio przemyślane. Dzięki pomocy specjalistów MKalarmy możesz mieć pewność, że otrzymany system będzie składał się z nowoczesnych komponentów niezawodnie pracujących przez wiele lat. Indywidualne rozwiązania, doradztwo oraz montaż – oto usługi proponowane przez MKalarmy.

Gdzie SSP jest konieczny?

Ze względu na duże znaczenie w ochronie życia oraz mienia, systemy sygnalizacji pożaru muszą spełniać restrykcyjne kryteria – by zachować bezpieczeństwo oraz odpowiednie funkcjonalności. W wielu przypadkach na właścicielach danych budynków leży obowiązek posiadania takich systemów. Są to zazwyczaj miejsca, w których w jednym czasie znajduje się wiele osób i dlatego ryzyko pożaru jest tam wysokie oraz mogłoby spowodować ogromne szkody. Są to m.in.: budynki handlowe, sale widowiskowe i sportowe, domy pomocy społecznej czy ośrodki rehabilitacyjne, szpitale, sanatoria, budynki użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, niektóre zakłady pracy. Zasady te ustala Państwowa Straż Pożarna. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by systemy sygnalizacji pożaru instalować także w innych miejscach. To bezpieczeństwo osób, ale także całych budynków, urządzeń, maszyn. Obecność systemu sygnalizacji pożarowej ma także wpływ na ubezpieczenie obiektów – po upływie kilku lat inwestycja tego typu się zwraca.

Z czego składa się system sygnalizacji pożaru?

Istnieje kilka podstawowych elementów każdego systemu sygnalizacji pożaru. Jego sercem jest centrala sygnalizacji pożaru, która otrzymuje odpowiednie informacje z rozmieszczonych w pomieszczeniach czujników pożarowych. Te urządzenia reagują m.in. na obecność dymu czy wzrost temperatury. Centrala po odebraniu ostrzeżenia aktywuje mechanizmy sygnalizacyjne.

Warto również pamiętać o ręcznych ostrzegaczach pożarowych, czyli odpowiednio rozmieszczonych przyciskach, które użytkownik może włączyć samodzielnie.

Jakie funkcjonalności może posiadać SSP?

Współczesne systemy sygnalizacji pożaru to dyskretne urządzenia, które nie są zauważalne w ciągu dnia, nie przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu danego obiektu. Ich podstawowe cechy to:

  • podawanie dokładnych danych o obserwowanych miejscach,
  • błyskawiczne powiadamianie odpowiednich służb o wystąpieniu pożaru,
  • realizowanie zaprogramowanych procedur, np. włączanie sygnałów alarmowych, uruchomienie wentylacji,
  • przedstawianie protokołów zdarzenia,
  • wykrywanie i sygnalizowanie usterek.


W przypadku systemu sygnalizacji pożaru warto także przemyśleć inne mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo w czasie sytuacji groźnej. Są to:

  • system oddymiania – klapy dymowe i okna uchylane, dzięki którym trujące związki chemiczne wydostają się w czasie pożaru na zewnątrz,
  • oświetlenie ewakuacyjne – pozwala na sprawne przeprowadzenie ewakuacji; element wymagany w przypadku budynków wielorodzinnych i w budynkach użyteczności publicznej.