Instalacje alarmowe - sygnalizacja włamania

Alarmy W bankach, sklepach, obiektach użyteczności publicznej, ale także w siedzibach firm i domach i mieszkaniach – w każdym z tych miejsc system sygnalizacji włamania doskonale sprawdzi się, wykrywając intruza oraz powiadamiając o tej nieprawidłowości odpowiednie służby. Czy to jednak koniec możliwości? Nie!

Nie tylko przeanalizujemy wstępną sytuację, ale także stworzymy projekt, skompletujemy sprzęt, zainstalujemy i uruchomimy system. Oznacza to, że nasz Klient będzie miał pomoc na każdym etapie realizacji systemu – wszystko z myślą o tym, by zagwarantować mu najlepsze rozwiązanie oraz pewność sprawności urządzeń.

Nasze instalacje z powodzeniem sprawdzają się od wilu lat w wielu domach, sklepach obiektach przemysłowych i sklepach w takich miastach jak Poznań, Leszno, Kościan czy Gostyń. Montujemy alarmy w całym województwie!Jak działają systemy sygnalizacji włamania i napadu? (SSWiN)

Konstrukcja urządzenia opiera się na systemie czujek, które wykrywają ruch na danym terenie. Jeśli w strefie ich działania pojawi się osoba, której nie powinno tam być, odpowiednio zaprogramowana czujka przekazuje sygnał do centrali alarmowej. O włamaniu lub napadzie w tym momencie dowiadują się służby porządkowe, które rozpoczynają swoje działania. To oznacza, że SSWiN stanowi gwarancję bezpieczeństwa – ochronę w miejscach, w których nie możemy się bezpośrednio znajdować, np. w siedzibie naszej firmy po godzinach pracy lub w mieszkaniu w czasie naszego urlopu.

Współczesne systemy sygnalizacji posiadają nawet tak zaawansowane opcje jak inteligentne sterowanie oświetleniem czy roletami, a także:

  • wymuszenie reakcji pozostałych systemów, np. CCTV czy zamknięcia stref,
  • archiwizację wszelkich alarmów oraz operacji dokonywanych w systemie,
  • wprowadzanie funkcji czasowych, np. automatyczne uzbrajanie danego obszaru,
  • blokadę klawiatury po wprowadzeniu określonej liczby błędnych kodów.

Z czego składa się system alarmowy?

Podstawą projektowania sygnalizacji tego typu jest pamięć o indywidualnych potrzebach danego miejsca wynikających z jego zastosowania oraz naturalnych cech danego budynku. Ogólna budowa systemów alarmowych obejmuje jednak:

  • centralę alarmową – część, gdzie trafia sygnał ze wszystkich czujek; dostępne na rynku są centrale analogowe, nie wymagające rejestracji zdarzeń, a także centrale mikroprocesorowe, przeznaczone do spełniania złożonych funkcji, np. rejestracji zdarzeń czy autodiagnostyki. Bardzo ważne jest miejsce, gdzie znajdować będzie się centrala – ponieważ to serce systemu, trzeba wybrać takie, gdzie nie będzie mogła ulec zniszczeniu;

  • manipulator – klawiatura, która służy do zarządzania systemem, np. uzbrajania czy rozbrajania. W zależności od wybranej specyfiki systemu manipulator może być połączony z centralą przewodowo lub bezprzewodowo;

  • czujki – najczęściej wykorzystywane są pasywne czujki podczerwieni, które analizują zmiany natężenia promieniowania podczerwonego emitowanego przez ludzi, przedmioty i zwierzęta. Gdy zmienia się natężenie, czujka wykrywa intruza i przesyła właściwy system alarmowy do centrali. Warto jednak pamiętać, że istnieje wiele innych rodzajów czujek, np.. ultradźwiękowe, udarowe czy zbicia szkła;

  • systemy powiadamiania – odpowiedzialne za to, by powiadomić o naruszeniu danej strefy odpowiednie służby. Wykorzystuje się w tym celu powiadomienia telefoniczne, GSM lub radiowe – oznacza to, że system może zadzwonić do służby i przekazać komunikat wcześniej nagrany, powiadomić o niebezpiecznej sytuacji przez wiadomość SMS lub za pośrednictwem odbiorników znajdujących się w nieznacznej odległości od centrali;

  • zasilacz